English | עברית
ראשי > כיתת אמן למקהלות עם טיגראן הקקיאן

  סדנה מיוחדת למקהלות עם המנצח טיגראן הקקיאן מארמניה, אורח סמינר המנצחים ביד השמונה 

המנצח טיגראן הקקיאן מארמניה, יעביר, בנוסף לסמינר המנצחים ביד השמונה, סדנה מיוחדת למקהלות שתתקיים ברעננה. 

ישנו מקום לשלוש מקהלות בלבד- כל הקודם זוכה! 

פירוט: 

 יום ב' 18.12 בין השעות 14:00 ל 19:00 בהיכל האומנויות ברעננה 

כל מקהלה תקבל שעה וחצי של עבודה עם המנצח על הרפטואר אותו היא שרה  (יש לעדכן את הלל 

ברפרטואר על מנת שנוכל ליידע את המנצח האורח בדבר היצירות השונות).


תשלום: 300 ש"ח במקהלה 


ההשתתפות מותנית בחברות תקפה בהלל