English | עברית
ראשי > סדנה למנצחים ולזמרים מנוסים בהנחיית אבנר איתי

סדנה למנצחים וזמרים מנוסים בהנחיית אבנר איתי

הסדנה תתקיים ביום ו', 19.5 במרכז וייל בכפר שמריהו ומיועדת למנצחים וזמרים מיומנים קוראי תווים. בסדנה ייבחנו המרכיבים השונים של שירה/ נגינה אנסמבלית שחוברים יחדיו לביצוע אינטגרלי מיוחל. מרכיבים אלו הם מרכיבים שונים הקשורים אלו לאלו ומשפיעים זה על זה, תוך התבססות על זמרה בריאה וזורמת. 
בסדנה יטופלו בין השאר הנושאים הבאים: זמרה וזמרה אומנותית, דיוק גובהו של הטון הבודד, אינטונאציה אישית קבוצתית בהישענות על שמיעה פנימית, השתלבות תוך הקשבה הדדית בקבוצה הקולית, דינמיקה מגוונת ודנימיקה יחסית, ארטיקולציות, צבעי קול, בניית משפטים, קצב, שפת ניצוח ותגובה ספונטנית. 

עלות: 50 ש"ח למנצח חבר ארגון, 100 ש"ח למנצח שאינו חבר ארגון 

מצפים לראותכם!