English | עברית
ראשי > מקהלת הקיבוץ הארצי

29.04.15
מקהלת הקיבוץ הארצי בניצוחו של יובל בן-עוזר פותחת שורותיה לזמרות וזמרים נוספים בכל הקולות.
המקהלה תופיע עם תזמורת הסימפונית ירושלים, סולני תל אביב וסימפונט רעננה, וגם בתוכניות א-קפלה.
החזרות נערכות מדי יום שישי בתל אביב.
בין היצירות השנה: רקוויאם המלחמה של בריטן - מיסה קריאולה ומיסה בואנוס איירס - הרקוויאם של מוצרט. - הרקוויאם של וורדי - תוכנית א-קפלה 
לפרטים אנא פנו אל: רפי זמירrafizamir7@gmail.com