English | עברית
ראשי > מקהלות

קפלאטה - אנסמבל קולי

הוקם על-ידי שלי ברלינסקי בשנת 2006 ומונה כיום כ-20 זמרים וזמרות תושבי

ירושלים, בגילאים 18 עד 60.


הרפרטואר: מדריגלים מתקופת הבארוק והרנסנס, מוזיקה יהודית, ישראלית,

גוספל, ג'אז ועוד.


האנסמבל פועל במסגרת המרכז למוזיקה 'גוננים'.


מנצחת -שלי ברלינסקי  054-4278468

מנהל - עופר זאבי 054-7544286