English | עברית
ראשי > מקהלות

מקהלת לי-לך

המקהלה פועלת במסגרת האולפן למוזיקה בקעת בית-שאן, בהנהלתה המוזיקלית של צילי פרי.

המקהלה מונה 25 בנות מיישובי האזור, דתיים וחילוניים כאחד, ומן העיר בית-שאן.
הרפרטואר לקולות שווים: אומנותי-קלאסי, סובב עולם ומוזיקה ישראלית.

המנצחת: הדס שטורמן
מלווה בפסנתר: אורה שטיינברג.