English | עברית
ראשי > מקהלות

מקהלת הגליל העליון

מקהלת הגליל העליון הוקמה בשנת 1978 על-ידי המנצח סטנלי ספרבר, ובשנים שתכפו שרה תחת שרביטם של אהרון חרל"פ, ורוניקה בלומרס-בל ואמיר ברנהרד. במקהלה כ-50 חברים מיישובי עמק החולה, הגליל העליון ורמת הגולן. המקהלה פועלת בחסות מחלקת התרבות של המועצה האזורית הגליל העליון.
הרפרטואר של המקהלה כולל מוזיקה מודרנית וקלאסית, מוזיקה ישראלית ושירי עם, אך היא מתמקדת בביצוע יצירות מהבארוק ומהרנסנס, בדגש על מוזיקה ליטורגית.
המנצח הקבוע משנת 1985 הוא רון זרחי.

מנהל המקהלה: אמוץ אור, קיבוץ דפנה 12235.

טל': 6945038 – 04, 3891999 – 052; פקס: 694526 – 04; דוא"ל or@dafna.org.il

אתר המקהלה
http://www.galil-elion.org.il/sitefiles/1/1876/13566.asp