English | עברית
ראשי > מקהלות

מקהלת יונת

מקהלת יונת

היא מקהלת נוער מעורבת הפועלת בחסות קמפוס קריית שרת בחולון.
הרפרטואר שלה - קלסי, ישראלי אומנותי, שירי עם ופופ מעובדים למקהלה, שירה אמנותית.
מספר הזמרים-95

מנצח- אבי כהן טריקה