English | עברית
ראשי > תווים - מוצעים חינם על-ידי בי"ס תלמה ילין


לפנות ליעל, הספרנית ב'תלמה ילין',  טל' 054-6413959,  עד השעה 16:00   yael0312@gmail.com

ת ו ו י ם   ל מ ק ה ל ה    ל מ ס י ר ה

שם יצירה

מלחין/ משורר

שפה

הוצאה

הרכב

מספר עותקים

1

מדריגל אנגלי

דאולנד ג'ון

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

70

2

שיר הנצחון– קטע מתוך האורטוריה "יהודה המכבי"

הנדל / עברית:א. אשמן

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

40

3

מוטטה –תהילים פ"ו

מוצרט

עברית

הקבוץ המאוחד

4 קולות

116

4

מתוך "יהודה המכבי"

אבוי! שקעת, ישראל.

שיר הניצחון

שירו לאל

הנדל

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

75

5

מוטטה (למקהלה כפולה)

י.כ.באך/עברית: י..אחאי

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

112

6

יזכור

ש.ספרא

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

69

7

חג

זהבי,ד. / רחל

עברית

מרכז לתרבות

4 קולות

69

8

אני חי כעשב בר

הולנדר, י. / שטיינברג, י.

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

ס.א..ב

43

9

גן הזכרון (עיבוד: אלדמע גיל)

אמריליו מוני / לנואל א.

עברית

ס.א.ב.

23

10

שאלונו תוללינו

אלדמע, ג. / קשטן, מ.

עברית

.מרכז לתרבות ולחנוך

ס.ט.ב

46

11

ברכת הנהנין

לז'ן קלוד / דרור אפרים

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

75

12

יפה נוף

יהודה הלוי / א. בן יוחנן

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

2

13

ההר הירוק תמיד

אמריליו מוני/ טהר לב י.

עברית

ס. א. ב

19

1415

תורת אמת מתוך פיוט "יגדל" מתוך תפילת שחרית.

"מגן אבות" מתוך תפילת ערבית לשבת

לחן מסורתי בעיבוד יחזקאל בראון

עברית

מרכז לתרבות וחינוך

סופרן. אלט

4 קולות

97

16

הללויה מתוך המשיח

הנדל / עברית: א. אשמן

עברית

4 קולות

55

17

הד

מ.שתל / רחל

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

בנות

19

18

מה טובו אהליך יעקב

ע. עמירן / אורי גבעון

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

ס.א.ב

95

19

שירו לאל

הנדל

עברית

מרכז לתרבות והדרכה

4 קולות

61

20

ממעמקים (תהילים ק"ל)

פאול בן חיים

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

ס.א.ב

50

21

קומי עורי

ג'ון סטאר ארליין

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

22

22

הקושיא

עממי / א.א. בוסקוביץ

עברית

מרכז לתרבות והסברה

ס.א.ב

98

23

עורה הנבל (ע"פ תהלים,כ"ז,ט)

נטה היום

ותשב נעמי

אורלנדו די לסו

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

2 בנות

24

24

לוקה מרנצ'יו

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

3 בנות

24

25

לוקה מרנצ'יו

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

3 בנות

24

26

מי זאת עולה מן המדבר

נ.נסימוב

עברית

4 קולות

35

27

שר מיכאל

עברית: י.אחאי

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

49

28

יצאנו אט (עיבוד:טובה פורת)

זהבי דוד / חפר חיים

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

10

29

כורלים (בפנות יומי לשקוע / הללויה מאפסים / בסתר חיק אלוה)

באך ( כורלים 56 + 299+ 68)

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

200

30

שאלת מה שיר אשיר לך? (תרגום: הנרי קלאוזנר)

מ. מיסטרה / עיבוד: וליזגר

עברית

המרכז לתרבות וחינוך

4 קולות

210

31

שא עיניך מתוך "אליהו"

פ. מנדלסון א. אשמן

עברית

ס . ס. א

59

32

KantateDir, Seele des Weltalls

מוצרט

4 קולות

200

33

Missa brevis

St- Joannis de Deo

KleineOrgelmesse

היידן

לטינית

4 קולות

181

34

Kantata no.23

באך

גרמנית

4 קולות

38