English | עברית
ראשי > מקהלות

מקהלת מעיין

המקהלה הייצוגית של עיריית תל-אביב-יפו.
מקהלה מעורבת, מונה כ-40 זמרים בוגרי אקדמיה, סטודנטים למוזיקה, בוגרי ביה"ס לשירת המקהלה ומקהלות נוער נבחרות.
הרפרטואר מגוון: א-קפלה ובליווי כלי, מהרנסנס ועד העכשווי.

מנצחת המקהלה: ענת מורג

מקהלת מעיין עורכת חזרות בימי שלישי, בשעות 19:30- 22:00 במרכז הקהילתי רוזין, רחוב דרזנר 2, רמת אביב ג'. 

מנהלת המקהלה: נירית בן ישי - טלפון: 9385256- 03 , נייד: 3682347- 052.
דוא"ל: ben-ishai@einat.org.il