English | עברית
ראשי > מקהלות

מקהלת לי-רון הרצליה

מקהלת הילדים והנוער לי-רון היא המקהלה הייצוגית של העיר הרצליה.

המקהלה מקיימת חזרות במוזיאון יד לבנים, רח' הבנים 4,הרצליה.

המנצחת: רונית שפירא

פרטים נוספים ראו באתר המקהלה,  www.liron-choir.co.il
או בטלפון 9561480 – 09.