English | עברית
ראשי > מקהלות

מקהלת אשכול

מקהלת אשכול היא מקהלה מעורבת, ושרים בה כ-40 זמרים מאזור הנגב המערבי, מניר-עם וסעד בצפון ועד ניר-יצחק וגבולות בדרום. המקהלה הנתמכת על-ידי המועצה האזורית אשכול, שמה לה למטרה לטפח את הכוחות המוזיקליים באזור הדרום, ומשלבת בהופעותיה מוזיקה קלאסית לצד מוזיקה ישראלית מעובדת ואף שירי עם.

מנצח המקהלה הוא דוד מורס, והוא גם המעבד של חלק ניכר מהחומר הישראלי שברפרטואר של המקהלה.

מנהלי המקהלה:
לויס בקסנבוים 054-7258187

מאיר ארד 054-3022334


אתר המקהלה
http://www.saad.org.il/makhela