English | עברית
ראשי > טפסים

טפסי הרשמה לארגון

לשימושכם:

טפסי רישום לשנת החברות 2017

1. טופס רישום למנצח/ת 

2. טופס רישום למקהלה 

3. טופס רישום לנרשם בודד 

את הטפסים יש להוריד, למלא ולשלוח במייל אל הארגון בכתובת hallelchoirs@gmail.com