English | עברית

ברוכים הבאים לאתר הלל

 

ארגון המקהלות בישראל, הלל, הוקם על-ידי זמרים, מנצחים ומנהלי מקהלות, כדי לשרת את המקהלות האמנותיות ברחבי הארץ. חברי הוועד,  עובדים בהתנדבות כדי לקדם את שירת המקהלה.

הארגון רואה בשירת המקהלה מרכיב מרכזי בתרבות הישראלית ובחינוך המוזיקלי. המקהלות בישראל הינן קהיליה אשר חבריה תורמים לה ונתרמים ממנה. 

מטרת הארגון הינה לשמש כתובת עבור עולם המקהלות בישראל על כל גווניו. מתוקף תפקיד זה, הארגון ישמש כיוזם, מתכנן ומבצע של פעילויות מוזיקליות שונות לרווחת חבריו. 

הארגון יעודד שיתופי פעולה וישמש מקום מפגש לביצועם. כמו כן הוא יפעל ויתרום להתפתחותם המקצועית של מנצחים, זמרים, מלחינים ומנהלי מקהלות. 

הארגון יהווה גוף מייצג של עולם המקהלות בישראל אל מול משרד החינוך והתרבות ומול ארגונים בינלאומיים. 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ואל עולם המקהלות בישראל! 

חדשות